Aktualności

ZAWIADOMIENIE O PRZEGLĄDZIE ZARZĄDZANIA
ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
1/2023
Informuję, że przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania odbędzie się dnia 31 sierpnia 2023 roku o godz. 10.15 w Graczach,w Sali konferencyjnej, w siedzibie Zarządu Przedsiębiorstwa Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE sp. z o.o..


Program przeglądu:
– spotkanie otwierające,
– ocena realizacji Polityki Jakości,
– ocena funkcjonowania Zakładowej Kontroli Produkcji,
– ocena skuteczności nadzoru nad wyrobem niezgodnym,
– sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości,
– raporty z realizacji celów wyznaczonych dla procesów,
– analiza skuteczności procesu badań i oceny wyrobu w ramach ZKP,
– przegląd obowiązujących procedur w zakresie ZKP i SZJ,
– raporty z auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
– status działań korygujących i zapobiegawczych,
– ocena skuteczności szkoleń,
– ocena okresowa dostawców,
– analiza zarejestrowanych reklamacji,
– badania zadowolenia Klienta,
– działania wynikające z wcześniejszych przeglądów zarządzania,
– zmiany, które mogą wpłynąć na system zarządzania,
– wytyczne w zakresie doskonalenia systemu,
– przedstawienie i omówienie planu audytu IMBiGS
– spotkanie zamykające.
Dane wejściowe do przeglądu zarządzania:
– polityka jakości,
– dokumentacja ZKP,
– raport realizacji celów wyznaczonych dla procesów oraz celów dotyczących jakości,
– raporty z auditów,
– status działań korygujących/ zapobiegawczych,
– rejestr reklamacji,
– badanie satysfakcji klienta,
– ocena skuteczności szkoleń,
– ocena okresowa dostawców,
– zmiany mające wpływ na system zarządzania jakością.